Bell Schedules

Regular Bell Schedule Monday through Thursday.
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:34 AM 34 min
2nd Period 8:38 AM 9:30 AM 52 min
3rd Period 9:34 AM 10:26 AM 52 min
4th Period 10:30 AM 11:22 AM 52 min
Long Break 11:22 AM 11:46 AM 24 min
5th Period 11:50 AM 12:42 PM 52 min
6th Period 12:46 PM 1:38 PM 52 min
Friday Schedule Friday School
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:00 AM 10:10 AM 70 min
Break 10:10 AM 10:14 AM 4 min
Period 2 10:14 AM 11:22 AM 68 min
Long Break 11:22 AM 11:46 AM 24 min
Period 3 11:46 AM 12:42 PM 56 min